نوین توسعه آریانا ,صنعت داروسازی,تهیه و ارائه تجهیزات کلین روم,هواساز

نوین توسعه آریانا ,صنعت داروسازی,تهیه و ارائه تجهیزات کلین روم,هواساز

نوین توسعه آریانا ,صنعت داروسازی,تهیه و ارائه تجهیزات کلین روم,هواساز

اجرای  اتاق تمیز(clean room) معمولا در دو مرحله انجام می‌شود:

  • مرحله ساخت اتاق تمیز(clean room): در مرحله ساخت دیواره‌ها و سقف‌ها نصب می‌گردند. پنجره‌ها و چهارچوب درب‌ها در محل خود قرار می‌گیرند و حفره‌هایی جهت نصب چراغ‌ها و جای فیلترباکس‌ها  و دریچه‌های هوا و … همگی بر اساس نقشه های تهیه و تایید شده تعبیه می‌گردد.
  • مرحله تمیزکاری اتاق تمیز(clean room): مرحله تمیزکاری، بعد از مرحله نصب کلیه قطعات، ادوات برقی، مکانیکال، کف سازی اجرا می‌گردد. در این مرحله کلیه درب‌ها در محل خود قرار می‌گیرند، کروها و گوشه‌ها نصب می‌گردند، درزها سیلیکون کاری شده، در نهایت محافظ‌ ها برداشته شده و کار آماده تحویل می‌شود